Ex

   Falsul pedagogiei ‘experienţei’: Machiavelli, care a fost torturat, recomanda călduros tortura.

     (De altfel, ce malentendu în privinţa scopurilor ‘nobile’ cărora li s-ar subsuma mijloacele în cartea lui. Nu vroia nici o supravieţuire a ‘statului’. ‘Mantenere lo stato’ se referea la Principe, la statutul de putere, la păstrarea statu quo-ului. Nu era nicidecum declaraţia unui patriot, ci abilitatea unui autocrat. Autoritarismul e stabilitatea cu orice preţ. Drept care cartea nici n-a fost folosită, atâta vreme, ca manual de politică, ci ca un perfect manual pentru tirani – Henric al VIII-lea etc.)